نویسنده: artistiran ارسال نامه

وب سایت: http://artistiran.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

واژگان فرش

سرترنج: معمولا

انواع فرش دستباف را میشناسید؟

بشر از زماني كه خود را شناخت و ضرورت وجود ملزومات زندگي را احساس نمود، به فكر داشتن منسوجي بود تا ا

درباره ی بزرگترین فرش جهان چه میدانید؟

این فرش در زمره ی نفیس ترین فرش های موجود در دنیا است و به نام فرش عجایب (The carpet of wonder) نامی |